Zesde leerjaar
OpeningTaalRekenenFransZeeklassenWOGodsdienstClipsActiviteitenFoto's

In de klas werken we met de methode Zo gezegd, zo gerekend! Deze methode werd aangevuld met verschillende blaadjes om de kinderen ook thuis zinvol aan de slag te laten gaan met wiskunde.
Het leerboek is ook een interessant hulpmiddel voor thuis. Dankzij dat leerboek kunnen de kinderen dingen opzoeken die ze nog niet echt begrepen hebben. Het spreekt voor zich dat ook in de klas steeds uitleg gevraagd kan worden.
Ook hier kan je dingen opzoeken die je nog niet zo goed begreep.

Leuke links :
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/
http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_6.htm
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=11
http://www.onlineklas.nl/
http://www.huiswerkweb.nl/leerling/groep678rekenen.htm

Aanvullende oefeningen bij Zo gezegd, zo gerekend 5
http://www.edumaticonline.com/edumatic/EdumaticPlayer.asp?companyPrefix=WP&treeID=27961&publishedItemsOnly=true&locale=nl
Aanvullende oefeningen bij Zo gezegd, zo gerekend 6
 http://www.edumaticonline.com/edumatic/EdumaticPlayer.asp?companyPrefix=WP&treeID=27998&publishedItemsOnly=true&locale=nl


METEN EN METEND REKENEN

Oppervlaktematen oefenen:

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/metend-rekenen/vierkantemeter.htm

Oppervlaktematen herleiden:

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/oppervlaktematen.htm

 

GETALLENKENNIS

Romeinse cijfers:

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/romeinse_cijfers.htm

 

BEWERKINGEN

Hoofdrekenen met kommagetallen:

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/komma2.htm

 

MEETKUNDE

Vierhoeken:

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/meetkunde/4-hoeken/L5-L6-vierhoeken-herkennen-oef1.htm

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/meetkunde/4-hoeken/L5-L6-vierhoeken-benoemen-oef2.htmhttp://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/meetkunde/4-hoeken/L5-L6-vierhoeken-benoemen-oef2.htm

Vlakke figuren en hun eigenschappen:

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/meetkunde/figuren.htm

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/meetkundigefiguren.htm

Oppervlakte:

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/meetkunde/oppervlakte/L6-opp-3hoek-oef1.htm

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/meetkundigefiguren.htm

Blokkenbouwsels maken:

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00339/toepassing_rekenweb.html

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_rekenweb.xml?style=rekenweb&use=student

Kijklijnen
http://www.ratio.ru.nl/applets/html/kijklijnen.html

REKENOEFENINGEN

Diagrammen lezen:

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/diagrammen.htm

Tabellen lezen:

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/tabellen.htm

 

Oefeningen bij les 30

Alle oefeningen van Rudi Merlo zijn nieuw (19/6/2009)      
JCloze 8. Les 1 Punten, lijnen, vlakken en vlakke figuren LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 9. Les 2 Hoeken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 10. Les 3 Evenwijdige en snijdende rechten en lijnstukken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 11. Les 4 Regelmatige veelhoeken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 12. Les 5 Driehoeken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JCloze 13. Les 6 Vlakke figuren vergelijken en ordenen: vierhoeken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 14. Les 7 De cirkel LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 15. Les 8 Diagonalen in vierhoeken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 16. Les 9 Spiegelen LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 17. Les 10 Diagonalen in vierhoeken LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 18. Les 11 Spiegelen LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 19. Les 12 Symmetrie LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
Cloze 20. Les 13 Gelijkvormigheid LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 21. Les 14 Ruimtefiguren LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 22. Les 15 De kubus LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo
JQuiz 23. Les 16 De balk + 16 LO 6 Mozaïek Mechelen-aan-de-Maas Rudi Merlo